Υγρότοπος Σάνης

Υγρότοπος Σάνης

Ο υγρότοπος Σάνης στο Sani Resort φιλοξενεί πάνω από 200 είδη πουλιών στα 1100 στρέμματά του και
αποτελεί κατοικία πολλών απειλούμενων ειδών.

Απολαμβάνοντας την ορνιθοπαρατήρηση με την καθοδήγηση των ορνιθολόγων δεν βλέπετε μόνο τα σπάνια είδη πουλιών αλλά και βοηθάτε να προστατευτεί η βιοποικιλότητα της περιοχής. Η εταιρεία Sani έχει αναλάβει μια σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία -στο πλαίσιο της μελέτης και της προστασίας των πληθυσμών των πουλιών στον υγρότοπο της Σάνης.

Η εταιρεία ΣΑΝΗ ανέλαβε μια σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία,
τη μελέτη και προστασία της ορνιθοπανίδας του υγρότοπου της Σάνης.

Από τη μελέτη προέκυψαν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για τον υγρότοπο, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερα υψηλή αξία βιοποικιλότητας της περιοχής.  Ο συνολικός αριθμός ειδών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα είναι 214 είδη. Ο υγρότοπος της Σάνη φιλοξενεί είδη από όλες τις κατηγορίες των πουλιών, πιο συγκεκριμένα 24 είδη ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών, 28 είδη υδρόβιων (πάπιες, χήνες κα), 17 είδη ερωδιόμορφων (ερωδιοί, κορμοράνοι, πελεκάνοι), 30 είδη παρυδάτιων, 11 είδη γλαρόμορφων (γλάροι και γλαρόνια), τέσσερα είδη θαλασσοπουλιών και 100 είδη που ανήκουν στα στρουθιόμορφα. Η παρουσία σπάνιων ειδών της ορνιθοπανίδας της χώρας μας στους υγροτόπους της Σάνης κρίνεται υψηλή.

Τα είδη που εντάσσονται στο πρόσφατα αναθεωρημένο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας είναι 67 ή το 31% του συνόλου των ειδών. Παράλληλα 93 είδη εντάσσονται στις 3 σημαντικότερες κατηγορίες προστασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (SPEC) σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Birdlife International.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το:  http://www.saniwetlands.gr

Κοντινά Μέρη

επιλέξτε και ανακαλύψτε

follow us

join us in social media

Συνεργάτες

X