Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο http://www.visit-halkidiki.gr (στο εξής “τον ιστότοπο”) που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τον Πολύγυρο, στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες για την Χαλκιδική σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τον τουρισμό σε αυτή την περιοχή.

Η πρόσβασή σας και η εκ μέρους σας χρήση του ιστοτόπου εξαρτάται από την εκ μέρους σας αποδοχή και συμμόρφωση με τους Όρους αυτούς. Οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, χρήστες και όσους έχουν πρόσβαση ή κάνουν χρήση του ιστότοπου.

Με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύστε από αυτούς τους Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο των όρων, δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση ή να προβείτε σε χρήση του ιστότοπου.

Οι όροι αυτοί μπορούν να ανανεωθούν ή να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την κατά καιρούς εκ μέρους σας επαναξιολόγηση των όρων χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι συναινείτε με τους όρους χρήσης, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Επικοινωνία

Ο ιστοτόπος αυτός αποτελεί ιδιοκτησία του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

63100 Πολύγυρος, Χαλκιδική, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 23713 51425
Email: info@visit-halkidiki.gr

 

Περιεχόμενο

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει υλικό όπως κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, ταπετσαρίες, φυλλάδια, που αποτελούν ιδιοκτησία του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, βάσεων δεδομένων και εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η τηλεφόρτωση, η ανάρτηση, η μετάδοση και η διανομή του υλικού με οποιονδήποτε τρόπο. Μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του υλικού για προσωπική χρήση, υπό τον όρο ότι θα τηρήσετε στο ακέραιο όλους τους περί πνευματικής και άλλης ιδιοκτησίας όρους. Απαγορεύεται η μετασκευή των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου και η αναπαραγωγή παράγωγων έργων.

Η χρήση οποιουδήποτε υλικού περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο ή οποιονδήποτε άλλον ιστότοπο απαγορεύεται, εκτός αν υπάρχει ρητή έγγραφη συγκατάθεση εντεταλμένου εκπροσώπου του Οργανισμού μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξόρυξη δεδομένων, ρομπότ ή άλλα παρόμοια εργαλεία συλλογής και ανάκτησης στοιχείων, προκειμένου να αποκομίσετε (άπαξ ή κατ’ επανάληψη) για επανάχρηση οποιονδήποτε ουσιαστικών κομματιών του περιεχομένου του ιστοτόπου μας, χωρίς ρητή έγγραφη συγκατάθεση. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργήσετε ή/και να εκδώσετε δική σας βάση δεδομένων που περιέχει ουσιαστικά κομμάτια αυτού του ιστοτόπου.

 

Άδεια

Σύμφωνα με τους όρους αυτής της συμφωνίας, σας αποδίδεται περιορισμένη, μη -αποκλειστική, μη- μεταβιβάσιμη, μη – περαιτέρω παραχωρούμενη, άδεια για προσωπική και μη εμπορική χρήση αυτού του ιστότοπου. Αυτή η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου ή παράγωγη χρήση των περιεχομένων, τη μεταμόρφωση και τη χρήση τεχνικών ανάκτησης και εξόρυξης.

Όλα τα δικαιώματα που δεν σας αποδίδονται ρητώς με αυτή την συμφωνία διατηρούνται από τον Οργανισμό μας. Η άδειες που σας παραχωρεί ο Οργανισμός τερματίζονται, αν δεν συμμορφώνεστε με αυτούς ή οποιουσδήποτε πρόσθετους όρους.

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων ή υπηρεσίες που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές προστασίας δεδομένων ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

Επιπλέον αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Οργανισμός μας δεν ευθύνεται και δεν εγκαλείται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια προκαλείται ή υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή επειδή ο χρήστης βασίστηκε στο περιεχόμενο αυτό, σε προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τέτοιου ιστοτόπου ή σχετικής υπηρεσίας.

 

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση μας. Υπόκεισθε στους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη περίοδο και τη στιγμή που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αν οποιεσδήποτε από τις Προϋποθέσεις Χρήσης καταστούν άκυρες, κενές ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμες, οι προϋποθέσεις αυτές θα θεωρηθούν διακριτές και διαχωρισμένες από τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις και δεν θα επηρεάζουν ούτε την εγκυρότητα ούτε την εφαρμοσιμότητα οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης.

 

Ιδιωτικότητα

Παρακαλώ διαβάστε την πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας καθώς και την πολιτική μας για τα cookies, βάσει της οποίας ρυθμίζεται η εκ μέρους σας χρήση του ιστότοπου, προκειμένου να κατανοήσετε τις πρακτικές μας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι διαθέσιμο “ως έχει”. Δεν παρέχουμε οποιαδήποτε εγγύηση ρητή ή εννοούμενη, σχετικά με την ακρίβεια, την εμπορευσιμότητα, την χρονική ακρίβεια, μη παραποίηση ή καταλληλότητα αυτού του περιεχομένου, για οποιοδήποτε σκοπό, εφαρμογή ή οποιαδήποτε χρήση.

Ο ιστότοπός μας δεν μπορεί να εγκληθεί για οποιαδήποτε ζημία υποστεί κάποιος χρήστης, εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών του, των επιλογών και του περιεχομένου του και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον επισκέπτη και τον χρήστη, που θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τους όρους αυτούς.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι ιστοσελίδες και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή λάθη και ότι οποιεσδήποτε λανθασμένες πληροφορίες θα διορθωθούν ή άμεσες απαντήσεις θα δοθούν σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις υποβληθούν και ότι αυτός ο ιστότοπος και οποιοδήποτε συμβεβλημένος ιστότοπος ή τρίτο πρόσωπο ή οι server μέσω των οποίων το περιεχόμενό του διατίθεται στους πελάτες του θα λειτουργεί χωρίς κακόβουλο λογισμικό, όπως οι “ιοί”. Ο επισκέπτης του ιστότοπου θα αναλάβει το κόστος οποιωνδήποτε διορθώσεων ή σχετικών υπηρεσιών και όχι ο Οργανισμός μας. Επιπλέον ο ιστοτόπος μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από την μη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου.

 

Κριτικές χρηστών, σχόλια και περιεχόμενο

Οι κριτικές και τα σχόλια από τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου είναι ευπρόσδεκτα αρκεί να μην είναι παράνομα, άσεμνα, χυδαία, κακόβουλα, ρατσιστικά, προσβλητικά, ή να μην παραβιάζουν την ιδιωτικότητα και τα πνευματικά δικαιώματα και δεν περιέχουν κακόβουλα και πολιτικές μεταδόσεις, διαφημιστική υποστήριξη, επιστολές αλυσίδα και σπαμ. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε, να μπλοκάρουμε την πρόσβαση ή να διορθώσουμε τέτοιο περιεχόμενο, εφόσον τεθεί υπόψη μας η παράνομη φύση τους.

Αν αναρτήσετε περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο, παραχωρείτε στον οργανισμό μας μη αποκλειστικό, δωρεάν και μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, αναπαράγουμε, μετασκευάσουμε, εκδώσουμε, μεταφράσουμε και διανείμουμε το περιεχόμενο αυτό. Συμφωνείτε ότι τα δικαιώματα που μεταβιβάζονται είναι μη ανακλητά και παραιτείστε του δικαιώματος να αναγνωριστείτε ως δημιουργός αυτού του περιεχομένου και να αντιτεθείτε σε κριτική αυτού του περιεχομένου. Επιπλέον, επιβεβαιώνετε ότι είστε ο συγγραφέας αυτού του περιεχομένου και ότι έχετε δικαιώματα σε αυτό. Επίσης επιβεβαιώνετε ότι αυτό το περιεχόμενο είναι ακριβές και δεν προκαλεί βλάβη σε οποιονδήποτε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση εγερθεί κάποια διεκδίκηση ενάντια στον Οργανισμό σε σχέση με αυτό το περιεχόμενο, συμφωνείτε να  αποζημιώσετε τον Οργανισμό.

 

Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των δημιουργών. Αν υπάρχει οποιαδήποτε διεκδίκηση σχετική με παραβίαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλώ ειδοποιήστε μας στο: info@visit-halkidiki.gr

 

Εφαρμοστέο δίκαιο, δικαιοδοσία και επίλυση διαφορών

Οι προϋποθέσεις αυτές διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Αμφότεροι συμφωνούμε να υποβληθούμε σε μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, όπερ σημαίνει  ότι μπορείτε να εγείρετε διεκδίκηση,  για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως καταναλωτή που απορρέουν από αυτές τις Προϋποθέσεις Χρήσης στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ  στην οποία διαμένετε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα διαδικτυακής επίλυσης διαφορών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Αν θέλετε να θέσετε οποιοδήποτε ζήτημα υπόψη μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: info@visit-halkidiki.gr

 

 

pageid: 12214

follow us

join us in social media

Συνεργάτες

X