Προστασία προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας συμφωνίας. Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων, ήτοι την οδηγία 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμοστική πράξη του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου συμφωνείτε να δεσμεύστε από αυτούς τους Όρους. Αν διαφωνείτε με οποιοδήποτε σημείο των όρων, δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση ή να προβείτε σε χρήση του ιστότοπου.

Οι όροι αυτοί μπορούν να ανανεωθούν ή να αναθεωρηθούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την κατά καιρούς εκ μέρους σας επαναξιολόγηση των όρων χρήσης. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, επιβεβαιώνετε ότι συναινείτε με τους όρους χρήσης, χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή.

 

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να συσχετιστεί με ένα υπαρκτό πρόσωπο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση αυτού του προσώπου. Τα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχουν καταστεί ανώνυμες ή έχουν υποστεί επεξεργασία τέτοια, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου προσώπου.

 

Ελεγκτής

Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συλλέγεται και υφίσταται επεξεργασία από την ιστοσελίδα http://www.visit-halkidiki.gr/, ελέγχεται από τον Τουριστικό Οργανισμό Χαλκιδικής 63100, Πολύγυρος, Χαλκιδική, Ελλάδα. Ο ελεγκτής των δεδομένων ευθύνεται για τη συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, αποθήκευση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

 

Συλλογή κι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν οι επισκέπτες της, οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν το newsletter μας.

Παρέχοντας την παραπάνω πληροφορία επιτρέπετε ρητά στον Οργανισμό να αποθηκεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες προκειμένου να σας αποστέλλει το newsletter και άλλο πληροφοριακό υλικό. Οι πληροφορίες σας θα υπόκεινται στην επεξεργασία που που συνάδει με τις προβλέψεις της πράξης προστασίας δεδομένων.

 

Δικαίωμα πρόσβασης

Διατηρείτε το δικαίωμα να αιτείστε και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

Άλλα δικαιώματα

Έχετε δικαίωμα να προβείτε σε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 16, άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και το δικαίωμα να ασκήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και το δικαίωμα εναντίωσης (άρθρα 21 και 22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) .

 

Mη προσωπικά αυτομάτως αποκτούμενα δεδομένα

Η ιστοσελίδα μπορεί ανωνύμως να συλλέγει μη προσωπικά δεδομένα, όπως ο τύπος του φυλλομετρητή σας, η διεύθυνση ΙP σας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, το domain name της ιστοσελίδας μέσω της οποίας φτάσατε ή αποχωρήσατε από την ιστοσελίδα μας.

 

Ασφάλεια επεξεργασίας

Εφαρμόζουμε οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή μη σύννομη καταστροφή τους, τυχαία απώλεια, αλλαγή, μη εγκεκριμένη αποκάλυψη ή πρόσβαση καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή μη σύννομης επεξεργασίας.

 

Ερωτήσεις και παράπονα

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την πολιτική μας για την προστασία των δεδομένων και για την περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα e-mail στο: info@visit-halkidiki.gr.

 

 

pageid: 12211

follow us

join us in social media

Συνεργάτες

X